Badania dodatkowe

Rodzaj usługi Opłata (zł) Uwagi
1. Badanie histopatologiczne ME:
a. 1 zmiana 50
b. barwienia cena do uzgodnienia
2. Badanie mikologiczne
a. badanie bezpośrednie 30
b. posiew ( 1 ognisko) 32
3. Dermatoskopia
a) jedno ognisko 30
4. Badanie znamion barwnikowych, mapping i wideodermatoskopia:
a) do 10 szt. 250
b) 10 – 30 szt. 300
c) 30 – 50 szt. 350
d) 50 – 100 szt. 400
e) > 100 szt. 500
5. Testy płatkowe:
a) 24 alergeny 200
b) 32 alergeny 250
6. Test jodowo-skrobiowy 30
7. Trichogram 100
8. Trichoskopia 50
9. Badanie bezpośrednie w kierunku nużeńca 50
10. Badanie immunohistochemiczne wycinka skóry 100
11. Pobranie krwi na badania serologiczne w chorobach autoimmunologicznych 20
12. Inne od ok. 80-100 cena do uzgodnienia