Zabiegi dermatochirurgiczne

<td200

Rodzaj usługi Opłata (zł) Uwagi
1. Elektrochirurgiczne i kriochirurgiczne leczenie kłykcin 300-1000
2. Łyżeczkowanie mięczaków zakaźnych
pierwszy guzek 50
każdy następny 20
3. Zastrzyk znieczulający miejscowy – 1 ognisko 20
4. Pobieranie wycinka do badania histopatologicznego lub immunologicznego
a.) w znieczuleniu chlorkiem etylu bez szwów 120
b.) w znieczuleniu miejscowym z założeniem szwu 200
5. Proste usunięcie zmiany skórnej ze zbliżeniem brzegów 350-700
6. Usuwanie licznych znamion Suttona lub znamion barwnikowych przy pomocy sztancy
- pierwsze ognisko 350
- następne po 100
7. Wycięcie zmiany skórnej z plastyką 500-1500
8. Opatrunek 30
9. Przeszczep naskórka w leczeniu bielactwa (10 lub 20 ognisk) 1000-2000