Dermatologia

  • Pełna diagnostyka chorób włosów
  • Wideotrichogramy, Trichogramy (badania włosów)
  • Testy alergiczne punktowe, płatkowe
  • IgE całkowite i swoiste (specyficzne)
  • Dermatoskopia i dermatofotografia – zmian barwnikowych (wczesna diagnostyka czerniaka i monitorowanie znamion)
  • Badania mykologiczne bezpośrednie i posiewy, badania w świetle lampy WOODA
  • Badania histopatologiczne
  • Próby rumieniowe (badania nadwrażliwości na światło)
  • Badania immunologiczne (wycinki i przeciwciała)

 

Więcej informacji: