Prof. dr hab. n. med Waldemar Placek

Publikuję zarówno prace kliniczne jak i eksperymentalne w czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu. W swojej pracy naukowej zajmuję się bielactwem, łuszczycą, nowotworami skóry oraz leczeniem światłem i lekami biologicznymi w łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry.

Moja działalność dydaktyczna trwa nieprzerwanie od 1975 roku. Prowadzę zajęcia z dermatologii i wenerologii ze studentami III roku Wydziału Lekarskiego, studentów English Division i Dietetyki  Ponadto od wielu lat prowadzę szkolenia dla lekarzy w zakresie diagnostyki dermatoskopowej, fotodermatologii I fototerapii, chorób przenoszonych drogą płciową i nowotworów skóry

Pracę zawodową rozpocząłem po studiach w 1972 roku. Pracowałem początkowo w Instytucie Medycyny Pracy w Przemyśle Chemicznym i Włókienniczym w Łodzi do 1975 roku, kiedy zdałem z wyróżnieniem specjalizację pierwszego stopnia z Patomorfologii. Jako patomorfolog trafiłem do Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie zdałem pierwszy stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii w 1978 roku, a drugi stopień specjalizacji w 1982 roku. pracę zawodową. Doktorat na temat czerniaka obroniłem w 1980 roku, a habilitację uzyskałem w 1989 roku na odstawie pracy dotyczącej zjawisk immunologicznych i nadmiernej proliferacji naskórka w łuszczycy.

W latach 1975-1978 pracowałem w charakterze asystenta, 1978-1982 starszego asystenta, a od 1982 roku adiunkta w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1990 roku pracowałem na stanowisku docenta, a od 1991 profesora nadzwyczajnego. W 2001 roku uzyskałem tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.

Od 2001 roku zacząłem pracę w Klinice Dermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w charakterze Kierownika Katedry i Kliniki na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2002 roku uzyskałem Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności. W latach 2001-2012 kierowałem Katedrą i Kliniką Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie stworzyłem od podstaw Pracownię Immunodermatologii, Pracownię Diagnostyki Molekularnej, Pracownię Fototerapii oraz Gabinet Dermatochirurgii. 

W latach 2012-2019 kierowałem Katedrą i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mieszcząca się w Miejskim Szpitalu Zespolonym W Olsztynie, gdzie również stworzyłem Pracownię Immunodermatologii, Gabinet Dermatochirurgii oraz rozwinąłem Pracownię Balneo- i Fototerapii.  Klinikę stworzyłem od podstaw jako nowy twór na ówczesnym Wydziale Nauk Medycznych (obecnie Wydziale Lekarskim), CM, UWM. Stworzyłem system dydaktyki nie tylko na Wydziale Lekarskim polsko jak i anglojęzycznym, ale również na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Dietetyka.

Przez 49 lat pracy zawodowej uzyskałem dorobek naukowy w postaci ponad 500 publikacji o łącznej punktacji IF ponad 250, MNiSW ponad 1600 (według nowego wykazu MNiSW do tej pory już 350 punktów) oraz 759,5 punktów edukacyjnych. Byłem opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych w Bydgoszczy, jednego przewodu habilitacyjnego w Olsztynie oraz promotorem ponad 30 przewodów doktorskich. Byłem recenzentem kilkunastu przewodów habilitacyjnych, na tytuł profesora oraz kilkudziesięciu przewodów doktorskich.

W latach 1998-2002 byłem Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2002-2005 Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, w latach 2005-2008 Konsultantem Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, od 2009-2012 ponownie został Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast  w latach 2013-2014 ponownie pełniłem funkcje Konsultanta  Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego.

Od 1995 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącym Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (obecnie honorowym) oraz Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Wielokrotny i aktualny Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a od 2009 do 2020 roku byłem członkiem Zespołu do Uaktualniania Programu Specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W latach 2005-2008 pełniłem funkcje Przewodniczącego Państwowej Komisji    Egzaminacyjnej, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, a od 2008 jestem jej członkiem.  W latach 2000-2019 byłem członkiem jury oceniającego najlepsze projekty badawcze i prace naukowe w dermatologii w ramach fundacji La Roche Posay.

Od wielu lat zajmuję się wykrywalnością nowotworów skóry, szczególnie w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Od 2006-2019 byłem koordynatorem EADV (European Academy Dermatology and Venerology) na Polskę europejskiej akcji Euromelanoma w Polsce.

INNE PEŁNIONE FUNKCJE:

 • W latach 1989 – 2001 redaktor, korespondent „Les Nouvelles Dermatologique”. 
 • Od 1999 do 2020 r przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Dermatologia Estetyczna”. 
 • Od 1988 roku członek Komitetu Naukowego czasopisma „Przegląd Dermatologiczny”.            Od 1991 roku członek Rady Naukowej magazynu „Dermatologia Kliniczna”. 
 • Od 1994 roku w składzie Rady Naukowej magazynu „Dermatologica”. 
 • Od 1996 roku członek Rady Naukowej i Kolegium Recenzenckiego „Postępów Dermatologii i Alergologii”. 
 • Od 2005 roku członek Rady Naukowej „Dermatologii i Kosmetologii Praktycznej”.
 • Od 2005 roku członek Komitetu Naukowego słowackiego pisma dermatologicznego „Derma”.
 • Od 2009 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia Praktyczna”.
 • Od roku 2010 Rady Naukowej kwartalnika „Cosmetology Today”.
 • W latach 1980-2000 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
 • W latach 2001-2012 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Od roku 2015 do chwili obecnej opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Od wielu lat zajmuję się tematyką bielactwa, łuszczycy, trądziku, łysienia plackowatego, chłoniaków oraz nowotworów skóry. 

Obecnie zajmuje się nową dziedziną – wykorzystywaniem komórek macierzystych w terapii dermatologicznej Jestem współautorem wielu polskich i niektórych europejskich rekomendacji terapeutycznych.

Pod moim kierunkiem wykształciło się 9 specjalistów, którzy zasili kadry lekarskie regionu Warmińsko-Mazurskiego i nie tylko, ponad 30 doktorów nauk medycznych oraz 2 habilitantów uprzednio kilkudziesięciu w regionie kujawsko-pomorskim, a do 2001 roku kilkudziesięciu dermatologów regionu gdańskiego, Trójmiasta, Słupska i Elbląga. Rozpropagowałem na terenie Warmii i Mazur wczesną diagnostykę czerniaka i raków skóry w ramach działań Euromelanoma Day. Obecnie od 1 października pracuje tylko w gabinecie prywatnym. W trakcie pozostają 3 otwarte doktoraty. Spośród dermatologów, w rozwoju naukowym i zawodowym których mam swój udział 7 ma tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej.

W ramach działań naukowych rozpocząłem edycję ogólnopolskich konferencji „Warmińsko-Mazurskie spotkania z dermatologią”. Odbyło się 6 spotkań, w których na każdym z nich udział brało ponad 400 słuchaczy z całej Polski oraz gości zagranicznych, a które to mają na celu kształcenie oraz udoskonalanie umiejętności przez lekarzy dermatologów, oraz wenerologów z całego kraju.

W 2022 roku obchodziłem jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. Wkrótce będzie jubileusz 25-lecia Derm-artu.

W gabinetach prywatnych pracuję od 1984 roku uprawiając dermatologię klasyczną i estetyczną. Pierwotnie miałem gabinet prywatny na ul Szerokiej w centrum Gdańska, następnie od 1988 zgodnie z ujednoliconą nazwą narzuconą przez Naczelną Radę Lekarską – Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską początkowo w Sopocie na Skarpowej 7, od 1998 w Derm-Alu na ul. I Armii Wojska Polskiego 126. Od 1999 roku istnieje Ośrodek Derm-art.” wraz z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską prof. Waldemara Placka początkowo w domu Handlowym „Batory”, a od 2006 roku Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Naukowo-Badawczy „Derm-art” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska prof. Waldemar Placek znajduje się w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich 24. Ośrodek zajmuje się szkoleniami lekarzy i badaniami klinicznymi, natomiast Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska zajmuje się leczeniem moich pacjentów przeze mnie .

Zapraszam również na moją stronę: waldemarplacek.pl