Zabiegi dermatochirurgiczne

Elektro/kriochirurgiczne leczenie kłykcin
w zależności od liczby i umiejscowienia 400 – 2000 PLN
Łyżeczkowanie mięczaków zakaźnych
pierwszy guzek 50 PLN
każdy następny 20 PLN
Znieczulenie
zastrzyk znieczulający miejscowy – 1 ognisko 20 PLN
Pobieranie wycinka do badania histopatologicznego lub immunologicznego:
w znieczuleniu chlorkiem etylu bez szwów 200 PLN
w znieczuleniu miejscowym lignokainą i założeniem szwów 350 PLN
Usuwanie zmian skórnych
Proste usunięcie zmiany skórnej ze zbliżeniem brzegów 500 – 1000 PLN
Usuwanie licznych znamion Suttona lub znamion barwnikowych przy pomocy sztancy:
pierwsze ognisko 400 – 700 PLN
każde następne 400 – 500 PLN
Wycięcie zmiany skórnej z plastyką
Wycięcie zmiany skórnej z plastyką 700 – 2000 PLN
Przeszczep naskórka w leczeniu bielactwa
(10 lub 20 ognisk) 1200 – 2400 PLN
Pozabiegowe
Opatrunek 50 PLN
Zdjęcie szwów 60 PLN