Aktualnie prowadzone Badania Kliniczne

Centrum Leczenia Nowoczesnego Łuszczycy i Atopowego Zapalenia Skóry
dla dorosłych od 18 roku życia oraz przygotowanie do leczenia biologicznego

Aktualnie prowadzone Badania Kliniczne:

W zakresie Łuszczycy Plackowatej, Atopowego Zapalenia Skóry, Hidradenitis Suppurativa (Ropnie Mnogie Pach) i Tocznia Rumieniowatego Skórnego Przewlekłego (Dyskoidalnego) i Podostrego (Scle)

Dla pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej pokrzywki spontanicznej